ROTATORIO

  • FESTIVAL
  • ZONA ACAMPADA 1 (O RÍAL)
  • ZONA ACAMPADA 2 (A PELADA)

HORA DE SAÍDA
DENDE A TAQUILLA

de 13:00 a 13:45
de 15:00 a 15:45
de 17:00 a 21:00
de 02:00 a 04:30

HORA DE SAÍDA
DENDE A TAQUILLA

de 13:00 a 13:45
de 15:00 a 15:45
de 17:00 a 21:00
de 02:00 a 04:30

HORA DE SAÍDA
DENDE A TAQUILLA

de 11:00 a 14:00
de 16:00 a 20:00
de 02:00 a 05:00