MONOULIOUS DOP

MONOULIOUS DOP

Escenario: Mahou

Hora: 14:35h

Poucos grupos honran a ese símbolo tan identificativo dos galegos que é a retranca como o fan Monoulious Dop. O grupo fixo do sentido de humor o seu sinal de identidade. Primeiro nos seus vídeos e agora tamén nos seus discos. E adórnano todo cun envoltorio musical desenfadado no que teñen cabida o funk, o disco e o pop, principalmente.