DOÉN

DOÉN

Escenario: Mahou

Hora: 21:45h

A banda da Illa de Arousa estalle a dar un notable impulso ás súas credencias trala publicación de Saudades, un disco de cancións asfixiantes, intensas e ásperas, temorosas das estruturas tradicionais, que atopan refuxio entre capas de son, entre muros de distorsión e entre berros xordos, como de ferida e sal.