COPA TURBO

COPA TURBO

Escenario: Mahou

Hora: 21:20h

Non é casualidade que o trío galego escollera para o seu nome o dun mítico coche de rallies. O seu é un punk rock de ferro a fondo aínda que por aí asomen influencias do garage e mesmo da psicodelia. Concesións? As mínimas. Sorprendentes? Bastante.